Pchacze, barki, pasażerki.....

Żegluga szuwarowo-bagienna ;-)

Janusz Fąfara's profile
Username Janusz Fąfara
Joined Jan 06, 2007
Miejscowość Wrocław
Zaineresowania Fotografia , stary Wrocław, historia żeglugi śródlądowej
e-mail daja@poczta.onet.pl
O sobie Absolwent TŻŚ rocznik 1969, klasa a nawigacyjna, praca nieprzerwanie w jednej firmie żeglugowej w tym 18 lat pływania, obecnie pracownik Działu Zarzadzania Flotą Odratrans. S.A.
Files uploaded 1300
Last uploaded file.
Click to see all uploads by Janusz Fąfara
Last comment.
Click to see all comments made by Janusz Fąfara

12/05/11 at 11:45W latach 1955-56 wrocławskie Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego opracowało typ barki uniwersalnej o nośności 125 ton przystosowanej zarówno do holowania jak i do pchania. Była to barka o kształtach uproszczonych przewidziana do przewozu kruszyw i materiałów budowlanych przy pracach regulacyjnych. Kadłub podzielony był na trzy ładownie, budowane były w Krakowskiej, Sandomierskiekiej, Kozielskiej i Wrocławskiej Stoczni Rzecznej. Nosiły nazwę ,, Barka Czerniakowska". Jej wymiary"
Lc - 34 m, L - 32,5 Bc - 6,6 H - 1,2 T - 0,8 P - 125 t. Na początku lat 80 tych na Odrze były systematycznie kasowane.Na początku były eksploatowane przy przewozie kruszywa z Krępy do Gliwic, a później w wiekszości jeśli chodzi o Odrę były eksploatowane przez Rejony Dróg Wodnych.